Agi Hakkı

AGİ Alacağı

AGİ, uzun haliyle asgari geçim indirimi 16 yaşın üstünde olan tüm çalışan kişilerin vergi dışında bırakılan tutarıdır. AGİ, kişinin medeni durumuna, çocuk sayısına ve varsa eşin çalışma durumuna göre değişiklik gösterir. AGİ’yi işçiye işveren ödese de bunu devlet adına yapar. Yani işverenin ödediği bu tutar işverenin gelir vergisinden düşülür. Bu nedenle işverenlerin AGİ ödemesi yapmaları yasal bir zorunluluktur.

 

AGİ Alacağı Ne Kadardır?

AGİ alacağı her çalışan için farklı tutarlarda olabilir. Çünkü bu ücret kişinin evli olup olmadığına, eş durumuna ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. 2019 yılı itibariyle en düşük olan AGİ 191,88 TL’dir. Bu tutar medeni durumu bekâr olan ya da evli ama eşi çalışan kişiler için geçerli olan tutardır. Sonrasında evli-eşi çalışmayan-1/2/3/4/5 çocuklu ve evli-eşi çalışan 1/2/3/4/5 çocuklu diye artarak devam eder. En yüksek AGİ tutarı 326,20’dir. Aşağıdaki listede detaylar yer alır:

 • Bekâr: 191,88 TL
 • Evli- eşi çalışmayan: 230, 26 TL
 • Evli- eşi çalışmayan -1 çocuklu: 259,04 TL
 • Evli- eşi çalışmayan -2 çocuklu: 287,82 TL
 • Evli- eşi çalışmayan -3 çocuklu: 326,20 TL
 • Evli- eşi çalışmayan -4 çocuklu:326,20 TL
 • Evli- eşi çalışmayan -5 çocuklu:326,20 TL
 • Evli- eşi çalışan:191,88 TL
 • Evli- eşi çalışan- 1 çocuklu: 220,66 TL
 • Evli- eşi çalışan- 2 çocuklu: 249,44 TL
 • Evli- eşi çalışan- 3 çocuklu: 287,92 TL
 • Evli- eşi çalışan- 4 çocuklu: 307,01 TL
 • Evli- eşi çalışan- 5 çocuklu: 326,20 TL

 

Kimler AGİ’den Yarar Sağlar?

Aldığı ücret vergilendirmesi gerçek usulde yapılan herkes AGİ’den yararlanma hakkına sahiptir. Yani Gelir Vergisi Kanunun 61. Madde ücretlerine sahip olanlar bu indirimden yararlanma hakkına sahiptirler. Aldığı ücret bahsedilen dışında bir ücret kapsamında vergilendirilen kişiler AGİ alacağından yararlanamazlar. AGİ işçilerin yasal bir hakkıdır. İşverenler Aile Durum Bildirim Formu sayesinde işçilerin AGİ alacaklarını hesaplayabilirler. Bu formda yer alan bilgilerin sorumluluğu işçidedir. Eğer çalışan kişinin medeni durumunda ya da sahip olduğu çocuk sayısında değişiklik olursa bu değişiklikler Aile Durum Bildirim Formunda mutlaka güncellenmelidir.

 

Soru Sor

avatar