Dinlenme Hakkı

Mola Hakkı

İşçilerin yemek, içmek, tuvalet gibi temel ihtiyaçları gidermek için günlük çalışma süreleri içerisinde çalışmaya ara verilmesi mecburidir. Bu mecburiyet, çalışma saatlerini, ara dinlenmeleri de göz önünde bulundurarak düzenlemeyi gerektirmektedir. İşçinin sürekli olarak çalıştırılması verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bu sebeple mola çok önemli bir ihtiyaçtır. İşçinin sürekli olarak çalışmasını beklemek, o işin aksamalarına da neden olabilmektedir.

Mola Hakkı Süreleri Nasıl Belirlenmelidir?

4857 sayılı İş kanununa göre, işçinin o günkü çalışma saatine paralel olarak düzenlenmiştir. 4 saatten daha az olan işlerde 15 dakika, 4 saatten 7,5 saate kadar olan işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla olan işlerde ise 1 saat olarak mola kullanma süreleri belirlenmiştir. 11 saatten fazla çalıştırılan bir işçinin kullanabileceği mola süresi en az 1,5 saat olarak belirlenmiştir. Bu süreler işçinin dinlenmesi amacıyla verilen alt sürelerdir.

İşçinin aleyhinde bu süreler daraltılamamaktadır. Verilmiş olan mola hakları asgari olup aralıksız bir şekilde kullandırılmalıdır. Bu süreler iklim şartları, mevsimler ve o yerdeki gelenekler göz önünde bulundurularak aralıklı bir şekilde kullandırılabilmektedir. Bir işyerinde işçilere aynı anda ya da farklı saatlerde mola hakkı verilebilmektedir. Bu dinlenmeler çalışma sürelerine eklenmez.

İş Türüne Göre Mola Hakkı Farklı Mı Olmalıdır?

İş yerinde uygulanan çalışma saatleri, çalışma biçimine göre değişiklik göstermektedir. Haftanın 6 günü çalışan kişi 7,5 saat çalışırken, 5 gün çalışan kişi için bu süre 9 saat olarak belirlenmiştir. Gün içinde çalışma süreleri uzuyorsa, risk artmasından ötürü işçinin daha çok mola yapma hakkı bulunmaktadır. İş kanununun mecburi tuttuğu mola hakları, azaltılamadığı gibi artırılabilme imkanı da bulunmaktadır. Bu durum biraz işverenin inisiyatifine bırakılmıştır. Gece çalışmalarında ise, saat 20.00 den 6.00 ya kadar geçen sürelerde yine mola hakkına tabidir. Ayrıca bir işçi sürekli olarak gece vardiyasında çalıştırılamamaktadır. Bu durum en fazla iki hafta üst üste olarak düzenlenebilmektedir. Sonraki haftalarda o işçinin gündüz vardiyasında çalıştırılması mecburidir.

 

Soru Sor

avatar