Fazla Mesai Ücreti Alma Hakkı

Fazla Mesai Alacağı

Personel istihdamı sağlayan işyeri sahipleri, 4857 sayılı iş kanununda belirtilen kuralların tamamına uymakla yükümlü olmaktadır. Bu kanunda yer alan hususlar, hem işveren hem de çalışanın haklarını belirlemekte ve herhangi bir haksızlığa mahal vermeden işleyişin sürmesini sağlamaktadır. İşveren ve işçi arasındaki önemli konular ile ilgili birtakım maddeler doğrultusunda şartları ortaya çıkaran bu iş kanunu, en önemli hususlardan biri olan fazla mesai alacağı konusunda da gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiştir.

 

Fazla Mesai Nedir?

Fazla çalışma olarak da adlandırılan fazla mesai, işyerinde olması gereken haftada en fazla 45 saatlik olan çalışma süresinin aşılması durumunda ortaya çıkan bir kavram olmaktadır. Bazı şirketlerin çalışma süresini haftalık en fazla 45 saat yerine daha az bir saat dilimi göstermesi mümkün olmakta; ancak 45 saatten daha fazla çalışma süresi gösterilmesi iş kanunun ilgili maddesiyle engellenmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinde yer alan fazla mesai hükümleri, 06.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği” ile detaylandırılmıştır. İş başvurusunda belirlenen ve iş sözleşmesinde yer alan ücret, işverenin işçiyi haftalık 45 saati aşmayacak şekilde çalıştırması karşılığında vereceği miktar olurken, bu sürenin aşılması durumunda işveren, İş Kanunu’nda belirtilen uygun hesaplama yöntemi ile işçinin emeğinin karşılığını vermekle yükümlü olmaktadır.

 

Fazla Mesai Alacağı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Haftalık 45 saatten fazla çalışma olması durumunda fazla mesai ödemesi yapmakla yükümlü olan işveren, saat üzerinden hesaplama yaparak her saatin %50 zamlı bir şekilde ödemesini gerçekleştirmelidir. İşçinin maaşının saatlik ücreti iş sözleşmesinde belirtilmekte ve fazla mesai olarak kaç saat fazla çalışılmışsa işçiye saatlik ücretin %50’si kadar zam yapılması kanunlarla belirtilmektedir. Bazı şirketlerin haftalık maksimum çalışma saati 45’ten az olması durumunda ise işçinin fazla çalışması halinde saatlik %25 zamlı bir mesai ödemesi yapılmaktadır.

 

Fazla Mesai Yapmanın Kriterleri

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde fazla mesai yapmak istenmemesi ve sözleşmede bu hususun belirtilmesi durumunda işçinin fazla mesai yapma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Yılda en fazla 270 saat fazla mesai yaptırılmakta ve 18 yaşını doldurmayan işçiler, hamile, yeni doğum yapmış ve süt emziren kadınlar, süreli çalışan işçiler ile sağlık sorununu belgeleyen işçilerin onayları olsa dahi fazla mesai yapmaları kanunlarla yasaklanmıştır.

Soru Sor

avatar