Manevi Tazminat Alma Hakkı

İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Bir işverenin işyerinde çalışan işçisinin, iş nedeniyle yaralanması ve ölmesi sonucunda, kendisine ve yakınlarına karşı sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminat davası türüdür. İşçinin yaralanması ya da ölmesi durumlarında öncelikle ceza davası açılabilir. Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk kuvvetleri tarafından açılan ceza davası, soruşturma sonucunda açılmaktadır ve geri dönüşü yoktur. Tamamen işçinin avantajına olan bu davalar, üç çeşit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; maddi, manevi ve destekten yoksun kalma tazminatı davasıdır.

 

İş Kazası Olarak Nitelendirilebilecek Durumlar Nelerdir? 

İşçinin işyerinde bulunduğu sırada uğramış olduğu bedensel ve ruhsal zararlar, İşçinin görevli olarak, işyeri dışında bir yere gönderilmesi durumu iş kazası olabilecek durumlardır. Aynı zamanda Emziren kadın işçinin, çocuğuna süt vermek için ayrılmış olduğu zamanlarda ve işverence işçiye tahsil edilen bir taşıtla bir yere gidiş gelişi esnasında başına gelebilecek kazalar durumunda İşçi yaralanıyor ya da ölüyorsa bunlar iş kazası olarak kabul edilmektedir.

 

İş Kazasında Maddi Tazminat Davası

İş kazası geçiren işçinin bedenen ya da psikolojik olarak zarar görmesi sonucunda, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre maddi tazminat davası açma hakkı vardır. İşçinin ölmesi durumunda;

  • Cenaze giderleri
  • Ölüm gerçekleşmediği takdirde tedavi giderleri
  • Ölen kişinin desteğinden mahrum kalan kişilerin uğradığı kayıplar

İşçinin bedensel zarar görmesinde ise;

  • Tedavi giderleri
  • Kazanç kaybı
  • Çalışma gücünün azalması ve yitirilmesinden dolayı doğan kayıplardan dolayı maddi tazminat davası açılabilmektedir.

 

İş Kazasında Manevi Tazminat Davası

Tıpkı maddi tazminat davası gibi, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre işçinin manevi tazminat davası talebi bulunabilmektedir. Bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi ve olayların özellikleri göz önünde tutularak, zarar gören kişiye uygun bir miktar parayla manevi tazminat ödenmesi gerekmektedir.

 

Soru Sor

avatar