İşsizlik Sigortasından Yararlanma Hakkı

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Hakkı

İşsizlik sigortası, işini kaybeden kişiler için kurulan zorunlu bir sigortadır. Devlet tarafından kurulmuş olan bu sigorta işini kendi kusuru ya da isteği dışında kaybeden kişilere sağlanır. Buradaki amaç kişinin işsiz kaldığı dönemde kendisinin ve varsa ailesinin geçimini devam ettirebilmesidir. Daha doğrusu yaşanan gelir kaybından dolayı aile bireylerinin zora düşmesinin önüne geçmek amaçlanır. Sosyal devlet ilkeleri içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü işsizlik için belli başlı politikalar uygulamak ülkelerin görevidir. Bu politikalar kalıcı olabildikleri gibi işsizlik sigortası gibi geçici politikalar da olabilir.

 

İşsizlik Sigortası Kişiye Nasıl Fayda Sağlar?

Kişinin işsiz kaldığı sürede iş araması gerekir. İşsizlik sigortası alan biri daha yavaş ve özelliklerine uygun olan işleri arayabilir. Çünkü yaşanan gelir kaybı işsizlik sigortası sayesinde bir nebze de olsa önlenmiş olur. Ayrıca sigortalı çalışan kişiler herhangi bir olumsuzluk durumunda işsizlik sigortasından hak kazanabileceklerini garantileyebilmek için çalışma şatlarına daha çok uyarlar ve bu da verimliliği ve sadakati arttıran bir unsurdur.

 

İşsizlik Ödeneğinden Nasıl Yararlanılabilir?

İşini kendinden kaynaklı bir kusur veya istek dışında kaybeden kişiler işsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazanırlar. Bunun için iş akdi feshinden önce son 120 gün sürekli pirim ödeyerek çalışmış olmak gereklidir. Ayrıca son üç sene içinde de en az 600 gün işsizlik sigortası pirim ödemesi yapılmış olmalıdır. Kişiler iş akdi fesihlerini takip eden 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen giderek işsizlik ödeneği için başvuruda bulunabilir. Bunun dışında www.iskur.gov.tr adresinden de başvurularını gerçekleştirebilirler.

 

İşsizlik Ödeneği Ne Kadardır?

İşsizlik ödeneği miktarı için birtakım hesaplamalar yapılır. Burada temel alınan kıstaslardan biri kişinin son dört ayda ortalama ne kadar kazançla çalışmış olduğudur. Yani işsiz kalmadan evvel 1000 TL ile çalışan birinin alacağı işsizlik ödeneği ile 2500 TL ile çalışan birinin alacağı işsizlik ödeneği aynı değildir. İşsizlik ödeneğinden yalnızca damga vergisi düşülür. Başka bir kesinti yapılmaz. Ayrıca alınan işsizlik ödeneğine nafaka dışında haciz yapılamaz ve bu ödenek başkasına devredilemez.

Soru Sor

avatar