Sendikal Tazminat Hakkı

Sendikal Tazminat Alacağı

İşçilerin birlikte hareket etmeleri ve örgütlü olarak işveren karşısında pazarlık yapmaları için önemli bir rol oynayan sendikalar, işçilerin maaş zammı gibi birçok konuda hakkını koruma misyonuna sahip olmaktadır. Sendika yapılanması nedeniyle işveren ve işçi arasında birtakım anlaşmazlıkların ortaya çıkması ve işverenin işçi üzerinde sendika faaliyetlerinden dolayı baskı oluşturmak istemesi, yasal uygulamalarla önlenmektedir. Sendikadan kaynaklı işverenin işçi üzerinde işten çıkarmak şeklinde bir yaptırım uygulamak istemesi, işverene karşı oluşturulan tedbir ve yaptırımlarla engellenmektedir.

 

Sendikal Fesih Nedir?

İşçilerin özgür iradeleriyle istedikleri bir sendikaya üye olması ve işverenin bu durumdan rahatsız olması halinde işten çıkarmak şeklinde yapılan yaptırım olarak tanımlanan sendikal fesih, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan sendika özgürlüğünün güvencesi kapsamında yasaklanmaktadır. Bu önleyici çalışmalara karşın işverenin sendikal fesih gerçekleştirmesi durumunda da ise ağır yaptırımlar uygulanmakta ve sendikal fesihin ispatlanması halinde işçinin sendikal tazminat alması Yargıtay kararı ile hukuki bir zemine oturtulmaktadır. Bu nedenle iş sözleşmesi baz alınarak işçinin öncelikli olarak arabulucu ile uzlaşmaya başvurması gerekmekte; ancak istenilen sonuca ulaşılamaması durumunda da ise dava açarak işverenden sendikal tazminat alması mümkün olmaktadır.

 

Sendikal Tazminat Alacağı Nedir?

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirlenerek işçinin bir yıllık alacağı ücretten az olmayacak şekilde özel olarak düzenlenen bir tazminat türü olan sendikal tazminatı işçinin sendikal nedenlerle işten çıkarıldığını ispat etmesi halinde alması mümkün olmaktadır. Yargıtay tarafından da işçi destekli yapılan çalışmalar neticesinde bu iddianın ispatının kolaylaştırılması amacıyla delil ve olguların araştırılması sağlanmaktadır. İşyerinde istihdam edilen ve sendikaya üye olan işçilerin sayısı, sendika üyeliğinin başlangıç ve bitişi hakkındaki tarih aralığı, yeni işçi istihdamı ve bu yeni işçilerin de sendikalı olması gibi hususlar araştırılarak delil olarak değerlendirilmekte ve işçinin haklı bulunması halinde sendikal tazminat alması mümkün olmaktadır. İşverenin işçinin tekrar çalışmasını talep etmesi durumunda ise sendikal tazminat alacağı iptal edilmektedir.

Soru Sor

avatar