Tatil Ücretleri Alma Hakkı

Tatil Ücretleri Alma Hakkı

İş kanununun 4857 sayılı maddesine göre belirlenen haftalık tatil ücretleri hüküm altına girmiş ve işçinin hakkını savunmaktadır. Bu kanuna göre işçinin haftalık en az 24 saatlik dinlenme hakkına sahip olduğu durum söz konusudur. Bu dinlenme sırasında işçi verilen enerji neticesinde bir karşılık istenmeksizin o günün ücretini tam olarak alır. Bazı durumlarda izinli olunan bu 24 saat içerisinde çalışması durumunda toplam günlük ücretinin 2,5 katını alma hakkına sahiptir. Bu da fazla mesai ücreti alma hakkını doğurmaktadır.

 

Tatil Ücretlerini Alma Hakkına Sahip Olabilmek İçin

İş kanununa göre bu hakka sahip olabilmek için herhangi bir çalışma günü, kıdem, işçilik seviyesi, engellilik, maaş ücretine vb gibi kriterlere gerek duyulmaz. Her çalışan bu hakkın sahibidir. Bu hak talep edilmez, işveren tarafından yapılması zorunlu haklardan biridir.

 

Hafta Sonu Çalışma Durumunda

Hafta sonu çalışması olarak belirlenen mesai durumları işverenin inisiyatifinde olan bir durumdur.  Hafta sonu çalışması, yapılacak iş sözleşmesi içerisinde daha önceden belirtilmelidir. Vardiya ve değişkenlik gösteren çalışma günleri içerisinde mutlaka 24 saat dinlenme için izin hakkı doğması gerekmektedir.

 

Yıllık ve Hastalık İzini

Yıllık izinlerde kullanılan bu hak içinde aynı şey söz konusu olmaktadır. Bir yıllık çalışma süresince belirlenen izin günleri için işveren ödeme yapmak zorundadır. Kanunlarda yasal tatil Pazar günleri olarak belirtilmiş fakat zorunlu tutulmamıştır. Bu durumda 45 saati geçmeyen haftalık çalışma için işveren Pazar günleri için mesai ücreti ödemek zorunda değildir. 45 saati geçen haftalık çalışma saatleri durumu varsa o halde çalışılan saat kadar günlük ücretin %50 fazlası işveren tarafından ödenmelidir. Hastalık durumunda rapordan doğan duruma göre kanunlar ayrıca işvereni korumaktadır.

Soru Sor

avatar