Yıllık İzin Hakkı

Yıllık İzin Ücreti Alacağı

Yeni bir işe başlanması sonrasında deneme süresi ile birlikte, en az bir yıl çalışmış olan işçiler kanunen belli haklara sahip olur. Bu halar arasında yıllık ücretli izin de yer almaktadır. Bir yıllık sürenin işe başlanması ile sayılması sonrasında bu hakkı elde etmiş olur.

Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin gün sayıları kanunen detaylı şekilde belirlenmiştir. Bunlardan biri çalışanın yaşı olup, diğeri ise işçinin o iş yerindeki kıdemi yani çalışma süresi olarak belirlenmiştir. Belirli bir yaşın altındaki ya da üzerinde ki çalışanlar; kıdem parametresi ile de işçinin o iş yerindeki izin süresi, kıdemi ile doğru orantılı olarak arttırılmıştır.

4857 sayılı İş Kanununda yer alan 53. maddesinde; kıdemi ile hak edeceği yıllık ücretli izin gün sayıları detaylı şekilde belirtilmiş olup, şu şekilde sıralanmaktadır.

  • 14 gün, 1-5 yıl arasında olan işçilere,
  • 20 gün 6-14 yıl arasında olan işçilere
  • 26 gün ise 15 yıl ve daha fazla olanlara ücretli izin hakkı kazanmış olur.

Aynı kanun maddesinin yaş kriterine göre hak edeceği yıllık izin gün sayıları şu şekildedir: 18 yaşından küçüklere ve 50 yaşından büyüklere 20 günden az yıllık ücretli izin verilemez. Bu süreler yasanın belirlediği en alt sürelerdir ve bireysel iş sözleşmelerde bu süre artırılabilir.

İhbar Süresi Yıllık İzin Olarak Sayılabilir Mi?

Haklı gerekçeler söz konusu değilse, iş sözleşmesi işçi ya da işveren tarafından, belli bir süreden önce sonlandırılamaz. Bu süreye ihbar süresi denir ve yıllık izin ve ihbar süreleri iç içe geçemez.  Fakat sözleşme feshi işçinin yapması durumunda ise yıllık izin ile ihbar süresinin bir arada olmasında bir olumsuzluk görülmede gerekli hak kazanılır.

Soru Sor

avatar